H5宫斗养成手游【摄政王H5】唐三当官2020总结版一键即玩服务端+GM后台+外网教程
游戏解压缩到D盘:D:\SZWServer_bbs.bucuoba.com解压完请检查路径是否正确
服务端默认IP:192.168.1.14
----------------------------------------------------------------------------------
架设游戏必装虚拟网卡:
WIN7教程:https://jingyan.baidu.com/article/20b68a88a24f6f796cec62d3.html
WIN8教程:https://jingyan.baidu.com/article/2009576174b301cb0721b4ca.html
WIN10教程:https://jingyan.baidu.com/article/ff411625ca330d12e4823782.html
按百度图文教程安装完毕即可,安装完成后无需任何其他操作。
【注意:WIN10必须手工安装,WIN7不需要】